Úvod

Napriek existujúcim vhodnejším reprezentáciám prostredia pre mobilné roboty z hľadiska ukladacieho priestoru a štruktúry zápisu, sa v mobilnej robotike uplatňujú aj geometrické reprezntácie prostredia, obvykle tvorené polygónmi. Napriek náročnosti uchovávať takúto reprezentáciu prostredia sa v mobilnej robotike uplatňujú z rôznych hľadísk optimálne metódy hľadania najkratších ciest v takýchto mapách [6][7].

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie