Úvod

Metódy reaktívnej navigácie predpisujú také správanie sa mobilnému robotu, ktoré zabezpečuje bezkolízny prechod robota prostredím. Medzi takéto metódy patria histogramové metódy a metóda obstacle-restriction. Histogramové metódy sú navrhnuté najmä pre roboty používajúce nepresné ultrazvukové snímače.

Pokračovanie - viď PDF súbor v Dokumentoch na stiahnutie