Správne odpovede:

 1. V ktorých dvoch spaľovniach vo Veľkej Británii sa presadila spoločnosť PPA ENERGO, s.r.o. a vyhrala dodávku realizačného projektu kabeláže?
  Rookery South a Newhurst.

 2. Aké je najstaršie dochované zariadenie nesúce značku HUMUSOFT?
  Interface k počítaču ZX Spectrum, ktorý vyvinul Jan Houška už počas štúdia okolo roku 1987.

 3. Na čo sa využíva rozhranie IoT v riešeniach spoločnosti Rittal?
  Na inteligentné prepojenie chladiacich riešení Rittal alebo senzorov na monitorovanie fyzických okolitých podmienok.

 4. Akú minimálnu energetickú účinnosť (%) musia mať zariadenia, aby boli v súlade s legislatívou o odpadoch považované za zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu (ZEVO)?
  Zariadenia s energetickou účinnosťou nad 65 % sú kategorizované ako ZEVO.