Správne odpovede:

 1. Témy a trendy z akých oblastí prináša blog spoločnosti EPLAN?
  Z oblasti inžinierskych procesov, zaujímavých projektov a nových funkcií platformy EPLAN.

 2. Aké typy rozvádzačov pre vonkajšie prostredie ponúka spoločnosť Rittal?
  Rittal CS a CS New Basic, CS Toptec, multifunkčné rozvádzače, plastové rozvádzače AX.

 3. Vďaka akej technológii možno bezkontaktne snímať stav zvodiča SPD BLITZDUCTOR XT?
  Vďaka RFID čipu.

 4. V akých formách sa vracia nerecyklovateľný odpad vďaka ZEVO do obehového hospodárstva?
  Vo forme energií – elektrickej energie a tepla – a tiež vo forme zdrojov vhodných na materiálové zhodnotenie (škvara, soli, kovy...).