Správne odpovede:

 1. Ako sa volá nová nadstavba na modelovanie batériových systémov od spoločnosti MathWorks?
  Simscape Battery.

 2. Aký typ Corioliosveho prietokomeru spoločnosti Endress+Hauser bol použitý na meranie prietoku v bode vstrekovania vodíka do zemného plynu v spoločnosti Long Ridge Energy?
  Proline Promass Q.

 3. O aký element je potrebné rozšíriť licenciu Compact pri softvérových nástrojov EPLAN, aby si viac projektantov dokázalo súčasne otvoriť projekt na editovanie?
  Compact+.

 4. Ktoré hlavné argumenty pre top manažment v USS KE sú dôležité, keď sa hovorí o zmenách a inováciách (okrem financií)?
  Zvýšená spoľahlivosť výrobných zariadení, vyššia flexibilita na požiadavky zákazníkov.