Správne odpovede:

1. Čím sa vyznačujú motory s permanentnými magnetmi od spoločnosti B&R?
Kompaktné, vysoko dynamické servomotory s veľmi vysokou účinnosťou.

2. Čo preukázali laboratórne merania spoločnosti ABB pre pohon s motorom SynRM s triedou účinnosti IE5?
Že pohon s IE5 SynRM je výrazne účinnejší ako pohon tvorený klasickým IE3 indukčným motorom.

3. S ohľadom na čo nastavuje samoučiaci sa algoritmus parametre softštartéra RSGT? 
S ohľadom na premenlivé parametre záťaže, vyvolané meniacimi sa prevádzkovými podmienkami.

4. Aký typ tlačového procesu využívajú 3D Binder jet tlačiarne, ktorá má v prevádzke spoločnosť Printy?
Bound Metal Deposition (BMD).