Správne odpovede:

 1. Na čo je určené centrum technických zdrojov spoločnosti Farnell?
  Poskytovať technikom komplexné rady a školenia na podporu každej fázy návrhu nového produktu.
 2. Súčasťou akého systému pre výrobné firmy sú inovatívne dashboardy na báze umelej inteligencie, ktoré využíva spoločnosť Forstenlechner?
  Asseco APplus.

 3. Pod akým spoločným obchodným názvom sa nachádzajú produkty spoločnosti HMH, s.r.o. pre oblasť riadiacich a bezpečnostných systémov a meracie, registračné a podporné systémy pre koľajovú dopravu?
  MIREL
 4. Akú aplikáciu si zvolila spoločnosť Chemosvit Folie, s.r.o. na proces rozšírenia monitoringu a predpisovania výrobno-technických parametrov vybraných oddelení?
  D2000 od Ipesoft.