Správne odpovede:

 1. So súpravou Google AIY Vision Kit si môžete postaviť svoju vlastnú inteligentnú kameru. Koľko bežných objektov dokáže detegovať?
  1000.

 2. Aké položky obsahujú prispôsobiteľné komponenty RFID štítkov spoločnosti Brady?
  RFID antény, čipy, voliteľné senzory, lepidlá, materiály štítkov priemyselnej triedy, tvar a farbu štítkov, predtlače štítka a predprogramovanie.

 3. Aký typ robota bol použitý na pracovisku pre zváranie a ohýbanie oceľových potrubných rozvodov pre modulárne zásobníky plynu?
  Kawasaki RS010L.

 4. Ktorá technológia zvárania sa najčastejšie používa v spojení s robotickým zváraním?
  Technológia využívajúca elektrický oblúk v ochrannej atmosfére.