Správne odpovede:

 1. Ako sa nazýva nástroj na robotické obrábanie, ktorý spoločnosť SCHUNK predstaví na tohtoročnom MSV v Nitre?
  R-EMENDO.

 2. Aký frekvenčný rozsah pokrývajú LCR merače R&S®LCX100?
  Od 4 Hz do 300 kHz.

 3. Čo z pohľadu vývojára umožňuje Automation Runtime Simulation (ARsim), ktorý je súčasťou komplexnej vývojovej platformy Automation Studio?
  Overiť funkčnosť zdrojových kódov, odsimulovať procesy PLC, vytvoriť kompletnú vizualizáciu a safety program a v neposlednom rade simulovať riadenie pohonov.

 4. S akými nákladmi (v EUR) sa v priemere počíta na výrobu a úpravu jedného m3 stlačeného vzduchu v priemyselnej prevádzke?
  0,04 €.