Správne odpovede:

 1. Čo sa podarilo vývojárom dosiahnuť znížením hmotnosti nového skľučovadla SCHUNK ROTA THW3?
  Znížila sa spotreba energie a zrýchlila akcelerácia a brzdenie sústruhu.

 2. Spoločnosť Farnell predstavila novú sériu InfiniVision 3000G X od spoločnosti Keysight. O aký typ produktu ide?
  Osciloskop.

 3. Koľko fázové môžu byť proporcionálne polovodičové regulátory výkonu RGCxP?
  1-, 2- aj 3-fázové.

 4. Aký výkon môžu mať inštalované fotovoltické elektrárne na území SR od 1. 4. 2022 v režime tzv. lokálneho zdroja?
  Výkon až do výšky rezervovanej kapacity daného odberného miesta.