Správne odpovede:

 1. Ktorá norma STN definuje požiadavky na rozvádzače na použitie vo fotovoltických inštaláciách?
  Norma STN EN 61439-2, ed. 3, príloha DD.

 2. Vymenujte aspoň niektoré z nových funkcií EPLAN Platforma 2024, na ktoré sa môžu projektanti tešiť.
  Nové matematické výpočtové funkcie, ľahšie použitie pri správe svoriek a bezprecedentné možnosti navigácie 3D modelom rozvádzača.

 3. Kedy je uzávierka súťaže Summer of Green Technology, ktorú pre vývojárov vyhlásila komunita element14?
  30. augusta 2023.

 4. Od kedy by mali začať na Slovensku platiť nové pravidlá trhu s elektrinou a plynom?
  1. 7. 2023.