Správne odpovede:

 1. Na manipuláciu s akými predmetmi v oblasti elektromobility možno využiť uchopovače ADHESO od spoločnosti SCHUNK?
  Manipuláciu s palivovými článkami a vysoko citlivými fóliami batérií.

 2. Spoločnosť Farnell aktuálne ponúka viac ako 140 produktov od spoločnosti DFRobot, vrátane dvoch súprav. Aké sú tieto dva typy súprav?
  Súprava Robotics a súprava Boson.

 3. Akej norme musí vyhovovať vyrovnanie potenciálov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
  STN EN 60079-14.

 4. Čo porovnáva výkonnostný audit údržby, ktorý vykonáva v rámci svojich činností Slovenská spoločnosť údržby?
  Porovnáva auditovanú údržbu organizácie s európskym či svetovým trendom v údržbe.