Správne odpovede: 

 1. Čo je to TekDrive?
  Softvér pre testovanie a meranie dostupný v cloude.

 2. Ako sa nazýva technológia spoločnosti SCHUNK, ktorá dokáže jemne, bez zanechania stôp a kompletne bez externej energie uchopovať aj tenké fólie alebo pórovité plechy?
  ADHESO.

 3. Od ktorej verzie softvéru EPLAN môžu jeho používatelia generovať aj QR kódy?
  Od verzie 2.9.

 4. Čo bolo základným cieľom pri vývoji a zavádzaní systému presného poľnohospodárstva?
  Zníženie výrobných nákladov a obmedzenie environmentálnej záťaže.