Vyhodnotenie 1/2019

Do 1. kola súťaže nám prišlo 69 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 67 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Pavel Matta, Kráľovce;Stano Tremko, Spišské Podhradie;Jozef Lackovič, Bučany
 1. Ako sa volá stroj od Rittal na vyrezávanie otvorov v rozvádzačových skriniach a montážnych doskách?
  Perforex

 2. Načo slúži termodynamické odpojovacie zariadenie vo zvodičoch typu 2 DehnGUARD® ?
  Na odpojenie varistora zvodiča skôr, ako dôjde k jeho zahoreniu alebo neprimeranému zahriatiu.

 3. O ktoré nové technológie bol doplnený automatizovaný systém pre spojité monitorovanie emisií ACF5000?
  FTIR spektrometra, technológiu ionizácie plameňa a meranie obsahu kyslíka.

 4. Čo zabezpečuje odvádzač kondenzátu v parokondenzátnom systéme?
  Zabezpečuje, aby para odovzdala svoju energiu v procese a následne aby kondenzát aj neskondenzovateľné plyny tento proces opustili.