Správne odpovede:

 1. Čo umožňuje nový inteligentný senzorický upínač nástrojov iTENDO²?
  Monitoruje proces priamo na nástroji, deteguje nepredvídané nestability a komplexne ich dokumentuje.

 2. Pre značenie akých rôznych komponentov a objektov možno tlačiť štítky s novou tlačiarňou BradyPrinter i5300?
  Pre značenie elektroniky a produktov, vodičov a panelov, laboratórnych vzoriek, ako aj bezpečnostné značky a značenie prevádzkových priestorov.

 3. Do akých inštalácií je predurčený najnovší model DEHNventil?
  Do priemyselných rozvádzačov napájajúcich citlivé technológie a technológie s vysokými nárokmi na spoľahlivosť napájacích vedení.

 4. Na aké účely je možné využiť batériové systémy pred meračom, kedy sú súčasťou prenosovej či distribučnej siete?
  Na zabezpečenie stabilnej frekvencie potrebnej pre celkovú stabilitu sústavy alebo ako zdroj na zabezpečenie primárnej a sekundárnej regulácie v prenosovej sústave.