1. Vďaka čomu sa znižuje opotrebenie upínacích modulov SCHUNK VERO-S NSL mini 100-25?
  Veľké kontaktné plochy medzi upínacími šmýkadlami a upínacími čapmi v upnutom stave minimalizujú plošný tlak a znižujú tak opotrebenie upínacích modulov.

 2. Aká je celkov šírka zvodiča bleskového prúdu SPD 1 Flashtrab SEC ZP?
  Len 47 mm.

 3. V ktorom termíne sa uskutoční 2. ročník konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov?
  11.4.2019.

 4. Ktorými dvomi normami STN je aktuálne definovaná priemyselná bezpečnosť?
  STN EN 61508, STN EN 61511.