1. Koľko typov materiálov možno použiť v zariadení TOMARK NEO, na ktoré možno vyrobiť označenie?
  Viac ako 600.
 2. Prehľad o akých ukazovateľoch získal podnik Vehicle Dynamics po nainštalovaní OrangeBox vo svojej prevádzke?
  Prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti v reálnom čase, ako je celková efektívnosť zariadení (OEE).

 3. Vďaka akej aplikácii ABB si môžu používatelia kedykoľvek skontrolovať stav svojich motorov cez inteligentný telefón?
  ABB Ability™ Smart Sensor.

 4. Na čo sa bude v rámci aditívnej výroby zvyšovať dôraz pre jej širšie využite z pohľadu výrobného priemyslu?
  Z pohľadu výrobného priemyslu sa bude veľký dôraz dávať na zvyšovanie produktivity, kvality a znižovanie ceny s cieľom stále viac konkurovať konvenčnému CNC obrábaniu, vstrekovaniu a pod.