Vyhodnotenie 4/2019

Do 4. kola súťaže nám prišlo 71 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 69 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Martin Karabáš, Bratislava;Jaroslav Sikyta, Ivanka pri Dunaj;Dušan Bielik, Považská Bystrica
 1. Čím je vybavený chopovač SCHUNK Co-act EGL-C, aby aj napriek vysokej uchopovacej sile dodržal biomechanické hraničné hodnoty zadefinované v ISO/TS 15066?
  Kombinovaným meraním sily a dráhy.

 2. Ktoré tri napäťové varianty boli pridané k úspešnému napájaciemu zdroju Quint Power?
  Napájací zdroj s 12 V DC a dva modely s výstupným napätím 48 V DC.

 3. Uveďte aspoň 4 zo 7 top trendov pre inteligentný priemysel v roku 2019.
  Digitálne dvojča, Kognitívne technológie, Multiagentové systémy, Inteligentné veci, Bezbariérové rozhranie človek-stroj, Rozšírená analytika, Kyberbezpečnosť.

 4. Akú sieť využívalo riešenie sledovania vagónov v spoločnosti ZSSK Cargo na prenos nameraných údajov?
  Sigfox.