1. Čo dokáže päťprstová ruka SCHUNK SVH vďaka umelej inteligencii?
  Identifikovať ľubovoľné objekty v ľubovoľnej polohe a autonómne vyvíjať a realizovať príslušné stratégie uchopovania.
 2. Aké komponenty sú súčasťou strojového videnia od B&R?
  Kamera, riadenie stroboskopu a svetlá.

 3. Vďaka čomu možno pripojiť čítaciu hlavu Q300 aj v HF projektoch?
  Vďaka externým anténam pripojiteľným priamo na hlavu UHF.

 4. Ako sa volá konferencia, ktorej druhý ročník spoločne zorganizovali redakcie ATP Journal a ai magazine?
  Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov.