1. Aké veľkosti prúdov dokáže spínať elektronické prepojovacie relé PLC interface bez opotrebenia?
  Signály s niekoľkými mA až do 10 A.

 2. Vďaka akej platforme je možná komunikácia medzi kolaboratívnymi robotmi UR a strojmi spoločnosti All Axis?
  Platforme UR+.

 3. Aké triedy nerezovej ocele sú vhodné na uloženie do zeme pri zriaďovaní uzemňovacej sústavy?
  1.4571 alebo 1.4404.

 4. Aký výkon je potrebné zhromaždiť (od do) aby bola možná efektívna práca so zdrojmi pripojenými do virtuálnej elektrárne?
  50 – 150 MW.