1. Pomocou akého SW je možné rýchlo naprogramovať logický reléový systém PLC logic?
    SW Logic+.

  2. Na akú operáciu je primárne určený kolaboratívny robot UR10 nasadený v spoločnosti 2D & S, s.r.o.
    Na zakladanie IML (in-mould labelling) fólií do formy na plastový výlisok.

  3. Ktoré štyri oblasti pokrýva proces merania robustnosti a integrity bezpečnosti v rámci nezávislého centra zabezpečenia zariadení (DSAC) spoločnosti ABB?
    Skenovanie portov, zaplavenie siete, skenovanie zraniteľností a protokol fuzzing.