1.Výhody ktorých technológií pripojenia kombinuje nový rad svorkovníc PTV od spoločnosti Phoenix Contact?
Výhody manipulácie s technológiou pripojenia push-in s jasným prehľadom poskytovaným skrutkovými svorkami, pretože umožňujú bočný vstup vodiča.

2.Spoločnosť Farnell oznámila pridanie spoločnosti Sorensen do svojej rozsiahlej ponuky napájacích zdrojov. Aký je rozsah výstupných prúdov programovateľných, lineárnych, stolných a modulárnych jednosmerných napájacích zdrojov tejto spoločnosti?
Od 1 do 8000A.

3.Vymenujte typy porúch v oblasti 4-žilových NN káblov bez tienenia.
Zemné spojenie (zvod žila – zem), zvod žila – žila, prerušenie žily, zatečenie kábla.

4.Od čoho závisí požadovaná dĺžka vedenia uzemňovača uloženého v zemi alebo v betóne a ktorá STN to špecifikuje bližšie?
Od merného odporu pôdy alebo betónu a je uvedená v STN EN 62305-3: 2011, čl. 5.4.2.