Vyhodnotenie súťaže z ATP Journal č. 03/2018

Do 3. kola súťaže nám prišlo 80 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 80 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: František Paluška, Banská Bystrica;Kamil Morvay, Cífer;  Juraj Šipula, Banská Bystrica

Správne odpovede: 

 1. Pre aký typ úloh je výhodné použiť vysoko výkonný riadiaci systém Lexium LMC078 od Schneider Electric, ktorý pracuje s rýchlosťou 2ns na inštrukciu?
  Pre riadenie rôznych interpolačných úloh.

 2. Aká je opakovateľná presnosť polohovania modulárneho lisovacieho servosystému YJKP?
  ±0,01 mm.

 3. V akých výkonových rozsahoch možno získať UPS Multi Sentry pre riešenia s trojfázovým vstupom a výstupom?
   Od 10 až do 200 kVA.

 4. Ako možno využiť energiu pri brzdení viacerých servopohonov, ak tieto využívajú spoločnú DC zbernicu?
  Väčšinu prebytočnej energie, ktoré vzniká pri brzdení motora možno spätne po zbernici využiť pre motory, ktoré zrýchľujú pohyb.