Vyhodnotenie súťaže z ATP Journal č. 02/2018

Do 2. kola súťaže nám prišlo 76 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo všetkých 76 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Dušan Benda, Liptovský Mikuláš;Martin Džumela, Ružomberok;  Štefan Házy, Spišský Štiavnik

Správne odpovede: 

 1. Na zapojenie v akých obvodoch certifikovala TÜV bezpečnostný spínač Preventa XCSR s technológiou RFID? Akú úroveň bezpečnosti dosiahne stroj vybavený týmto bezpečnostným spínačom?
  Na zapojenie v obvodoch kategórie 4/PLe – SIL3. Stroj získa najvyššiu dostupnú úroveň bezpečnosti.

 2. Čo zabezpečuje vysoko odolnú a dlhodobo spoľahlivú prevádzku s minimálnou údržbou v prípade inteligentného paralelného uchopovača SCHUNK EGL PROFINET?
  Pevné hliníkové telo, stabilné vedenia a bezkefkový servomotor.

 3. Aké vlastnosti modulov oddeľovacích zosilňovačov Ex-i zabezpečia, že majú vysokú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu (EMC)?
  Patentovaná transformátorová technológia a nízke kapacitné väzby.

 4. Ktoré tri nastupujúce technológie zmenia v blízkej budúcnosti správu podnikových technických prostriedkov?
  Internet vecí, umelá inteligencia a drony.