Vyhodnotenie súťaže z ATP Journal č. 05/2018

Do 5. kola súťaže nám prišlo 68 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 65 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Dušan Medveď, Košice;MArtin Krasuľa, Šaľa;  Milan Šamo, Bratislava

Správne odpovede: 

1. Do akej výšky vystupujú nad panel nové ovládacie prvky z radu Harmony XB5F?
3 mm.

2. Čím uľahčuje RFID technológia čítanie ťažko dostupného označenia prístrojov a zariadení?
RFID umožňuje identifikáciu a výmenu údajov ako aj lokalizáciu transpondérov alebo značiek bez priameho vizuálneho kontaktu.

3. S akou hmotnosťou a silou dokáže plynule polohovať nový balančný systém YHBP? 
999 kg silou jedného prsta.

4. Vo výrobnom závode ktorej spoločnosti a v ktorom meste bude umiestnená nová robotická linka, ktorej tvorcom bola banskobystrická spoločnosť StankoTech? 
Výrobný závod Continental v čínskom Changshu.