1. Vďaka čomu sa dosahuje v prípade UPS Quint DC optimálne využitie systémov na uskladnenie energie?
  Vďaka technológii IQ.

 2. Predstavenie ktorého produktu bolo hlavnou témou svetovej konferencie IFS World Conference 2018?
  IFS Application 10.

 3. Na čo slúžia prístrojové jednotky UDHOME?
  Privádzajú silnoprúdové, dátové a multimediálne prípojky presne na miesto, kde ich potrebujete.

 4. O aký spôsob realizácie IoT riešení ide, ak hovoríme o Edge-enabled IoT riešeniach?
  Ide o spôsob realizácie IoT riešení, pri ktorých sa inteligencia distribuuje až na samotné koncové zariadenia siete („edge of the network“).