Vyhodnotenie súťaže z ATP Journal č. 08/2018

Do 8. kola súťaže nám prišlo 63 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 60 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme: Ľudovít Zimáni, Košice;Ondrej Andó, Vrútky;Miroslav Kvetko, Revúca
 1. Do otvorov s akým priemerom je možné montovať nové – zapustené – vyhotovenie ovládacích a signalizačných prístrojov Harmony?
  Otvor s priemerom 30 mm.

 2. Čím zaujme nové používateľské rozhranie UX aplikácie IFS Field Service Management™ 6?
  Zaujme intuitívnym ovládaním a perfektným grafickým spracovaním vrátane tabuliek a grafov vo vysokom rozlíšení.

 3. Aké nástroje spája riešenie spoločnosti SCHUNK pre urýchlenie simulácie manipulačných riešení?
  Softvér Mechatronics Concept Designer™ od spoločnosti Siemens PLM Software, knižnice komponentov digitálnych dvojičiek od spoločnosti SCHUNK a zodpovedajúcej podpory pre ich použitie.

 4. Aké prínosy možno očakávať v reálnej praxi od dynamických možností simulácie robotov?
  Ušetriť čas, náklady na nábeh pracoviska, eliminovať prípadné kolízie a priniesť efektivitu do výroby.