Automatické riadenie vonkajšieho osvetlenia pomocou LOGO! a CMR modulu


Pomocou logického relé LOGO! je možné jednoducho spínať a vypínat vonkajšie osvetlenie.Vďaka vstavanému astronomickému času s voliteľnou NTP synchronizáciou umožňuje LOGO! automatickú prevádzku, a s doplnkovým modulom CMR aj možnosť ďiaľkového ovládania pomocou SMS.