Bezdrôtový intuitívny systém sondovania


V tomto tipe si ukážeme, ako nastaviť nástrojové korekcie a nulové body obrobku rýchlejšie a kontrolovať obrobok aj keď je stále v stroji. Systém WIPS obsahuje bezdrôtovú sondu Renishaw pre nastavenie obrobkov a nástrojov a optický prijímač. Ďalej obsahuje makrá, orientáciu vretena, rotáciu a zmenu merítka súradníc.