Komunikácia medzi dvomi riadiacimi systémami LOGO! pomocou LOGO! CMR a SMS


V tomto tipe si ukážeme, ako jednoducho možno zrealizovať komunikáciu medzi dvomi vzdialenými riadiacimi systémami LOGO! spoločnosti Siemens.