Nastavenie nahrávania cyklických kriviek z prevádzkových prístrojov


V tomto tipe si ukážeme, ako možno jednoducho nahrávať merané hodnoty z prevádzkových meracích prístrojov v podobe krivkových priebehov prostredníctvom softvérového nástroja FieldCare od spoločnosti Endress+Hauser.