Práca s dátovým typom categorical


V tomto tipe si ukážeme ako pracovať s dátovým typom categorical. Tento dátový typ ukladá dáta z konečnej množiny diskrétnych kategórií.