Práca so vstupmi a výstupmi Arduina pomocou MATLABu


V tomto tipe si ukážeme ako môžete čítať a nastavovať rôzne vstupy alebo výstupy Arduina pomocou výpočtového prostredia MATLAB.