Získavanie obrázkov v MATLABe pomocou nástroja imaqtool


V tomto tipe si ukážeme ako jednoducho získavať obrázky z dostupných zariadení vo vašom počítači. Využijeme pritom výpočtové prostredie MATLAB a jeho vstavaný nástroj imaqtool. Uvidíte ako tiež môžete vygenerovať skript pre opakovanie zadaných operácií.