Videogaléria 2012


Haas - Video 5

18.7.2012

Haas - Video 4

29.6.2012

Seminár o ochrane pred bleskom podľa normy STN EN 62305-2

Technická univerzita vo Zvolene bola začiatkom apríla miestom stretnutia projektantov a odborníkov riešiacich problematiku ochrany pred bleskom podľa najnovších noriem. V plne obsadenej počítačovej učebni Centra informačných technológií bolo hlavnou témou vypracovanie analýzy rizika v zmysle STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom, časť 2. – Manažérstvo rizika. Lektorom stretnutia bol Jiří Kroupa, zástupca spoločnosti Dehn + Söhne na Slovensku a člen Technickej komisie č. 43 pri SÚTN.

viac...

14.5.2012

Haas - Video 3

17.4.2012

Beamex 3

22.3.2012


Fórum kvality 2024, Žilina