Plne automatizované logistické centrum B+RFórum praktickej údržby, Trnava