Videogaléria 2016


ID-Hammer, odolná ako kladivo

Ručné ID čítačky kódov, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných oblastiach, čelia tvrdým podmienkam, často až hrubému zaobchádzaniu. Obzvlášť odolná čítačka nastavuje nový štandard, pokiaľ ide o rýchlosť, flexibilitu, ergonómiu a garantovanú životnosť. 

07.10.2016

Konferencia SUZ, Piešťany

05.10.2016

Smart City 360° Summit 2016, Bratislava

Video z minulorčnégo Smart City 360°

Európska aliancia pre inovácie (EAI) organizuje druhý medzinárodný Smart City 360° Summit, ktorý návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou. Ambíciou druhého ročníka je prepojiť automobilový priemysel a IT sektor s výhľadom do budúcnosti pre všetkých zúčastnených. Smart City 360° Summit 2016 sa uskutoční 22-24. novembra 2016 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na www.smartcity360.org

08.9.2016

Konferencia ReinEU 2016, Bratislava

Konferencia Re-industrializácia Európskej únie 2016 je jedným z najväčších podujatí počas Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Cieľom konferencie je vyvolať diskusiu o konkurencieschopnosti Európy v priemyselných odvetviach pre oblasť nanotechnológií, pokročilých materiálov, výrobných a spracovateľských technológií a biotechnológií a poskytnúť odporúčania pre tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

11.8.2016

Konferencia NFU 2016

20.6.2016


Fórum kvality 2023