Smart City 360° Summit 2016, Bratislava

Video z minulorčnégo Smart City 360°

Európska aliancia pre inovácie (EAI) organizuje druhý medzinárodný Smart City 360° Summit, ktorý návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou. Ambíciou druhého ročníka je prepojiť automobilový priemysel a IT sektor s výhľadom do budúcnosti pre všetkých zúčastnených. Smart City 360° Summit 2016 sa uskutoční 22-24. novembra 2016 v Bratislave.
Viac informácií nájdete na www.smartcity360.org