Kompaktný senzor na strojové videnie di-soric CS 50

Nemecká spoločnosť di-soric uviedla na trh aktuálne najmenší kamerový senzor CS 50. Pre mnohé aplikácie, vyžadujúce strojové videnie, je CS 50 ekonomickou alternatívou k zbytočne nákladným a zložitým kamerovým systémom.