Konferencia SUZ, september 2017

Hotel ATRIUM, Nový Smokovec, 26. - 28. 9. 2017. Gestor konferencie: STROJCHEM, a.s.Fórum praktickej údržby, Trnava