Rozhovory na diaľku - Viera PeťkováATP Journal - MEDIAINFO 2023