Rozhovory na diaľku - Viera PeťkováFórum praktickej údržby, Trnava