Videogaléria 2023


Podcast Zmysel pre priemysel #3 - EXPANDI 4.0

Aké konkrétne služby slovenské EDIH-y prinášajú? Na čo by sa mali dnes zamerať malé a stredné podniky a ako im v tom môže pomôcť štát? Odpovede na tieto otázky sme hľadali spolu s Michalom Műhlom, hlavným projektovým manažérom EXPANDI 4.0 a zástupcom hlavného partnera Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva SOVA Digital a jedným z konzorčných partnerov EXPANDI 4.0. A to najlepšie na záver – služby z projektu EXPANDI 4.0 si prefinancujete v plnej výške zo zdrojov Európskej komisie a Plánu obnovy!

Túto časť, ako aj všetky ďalšie, nájdete prostredníctvom

YouTube | Spotify | Apple Podcasts

kde budete mať rýchly prístup k dôležitému obsahu, dostupnému vždy, keď ho potrebujete – doma, pri práci alebo na cestách.

28.3.2023

Pod Tatrami máme fabriku svetovej úrovne - reportáž ATP Journal

Ak by sme na Slovensku hľadali podniky v oblasti elektrotechnického priemyslu s dlhoročnou tradíciou, ktorým sa aj po zmene spoločenských pomerov podarilo udržať si svoje postavenie a dokonca pritiahnuť aj významného investora zo zahraničia, tak by sme museli jednoznačne zamieriť pod tatranské štíty. S redakčným mikrofónom a kamerou sme tentokrát navštívili popradský Whirlpool Slovakia spol. s r. o. a na vlastné oči sa presvedčili, čo si treba pod pojmom moderná fabrika svetovej úrovne predstaviť.

Pod Tatrami máme fabriku svetovej úrovne, Aplikácie, Rubriky, (atpjournal.sk)

23.3.2023

ATP Journal 3/2023 - príhovor šéfredaktora

Kontrolná otázka: Ste ochotní vzdať sa mobilného telefónu, napríklad na mesiac? Alebo na týždeň? Tak aspoň jeden deň? To by sme hádam zvládli. Ale jednoznačne žijeme v ére mobilných komunikácií a sietí. S ich piatou generáciou si príde na svoje aj priemysel. A že to budú zmeny prevratné, o tom z odborníkov nepochybuje nikto. Marcové vydanie má okrem tejto témy aj ďalšie zaujímavé inšpirácie z oblastí robotiky, pohonov či príkladov využívania digitalizácie v praxi slovenských podnikov.

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Rittal a Murrelektronik.

23.3.2023

Rozhovory na diaľku - Martin Fábry

O tom, že konflikty v kybernetickom priestore môžu mať rovnako vážne následky ako tie vo fyzickom svete, vedia už nielen odborníci. Napriek tomu sú mnohé spoločnosti a výrobné podniky stále v mylnej predstave, že im sa to stať nemôže. S mojím hosťom sme sa pozreli na realitu v oblasti kybernetickej bezpečnosti priemyselných podnikov.

Pozvanie do Rozhovorov na diaľku prijal Martin Fábry, BSBA, konateľ spoločnosti Accura s.r.o.

28.2.2023

ATP Journal 2/2023 - príhovor šéfredaktora

Ťažba, spracovanie, preprava či skladovanie ropy a zemného plynu sú z hľadiska bezpečnosti veľmi náročné procesy. Mimoriadne dôležitú úlohu tu zohrávajú presné meranie fyzikálnych veličín a spoľahlivosť technologických zariadení v celom reťazci. Tú nemožno dosiahnuť bez sledovania ich stavu v reálnom čase a správne nastaveného systému údržby. Viac k týmto témam v nasledujúcich riadkoch a vo februárovom vydaní ATP Journal.

Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti Kalibrátory, s.r.o. a TRANSCOM TECHNIK, s.r.o.

21.2.2023


Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany