Zoznam článkov s tagom Meranie elektrických veličín


Smart Metering a Smart Grid. Očakávania a skutočnosť.

25.7.2012
Smart Metering a Smart Grid. Očakávania a skutočnosť.

Pojmy Smart Grid, Smart Metering a niektoré ďalšie súvisia s extenzívnym rozvojom energetiky všeobecne a s významným nárastom používania nových typov zdrojov a spotrebičov elektrickej energie zvlášť. Stretávame sa s nimi čoraz častejšie a zdajú sa synonymami pre riešenie mnohých súčasných a očakávaných problémov elektroenergetiky. Budúcnosť je smart! Bude naozaj? Čo znamená smart v energetike? Kto a čo má urobiť, aby sme naozaj dokázali využiť potenciál nových technologických možností?

Zobraziť celý članok

Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (1)

20.7.2012
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (1)

Článok sa zaoberá novou koncepciou lokalizácie porúch vo vzdušných a v káblových sieťach distribučného rozvodu 22 kV prevádzkovaného spoločnosťou ZSE Distribúcia, a. s. V minulosti bolo vyhľadávanie porúch zdĺhavou a náročnou úlohou, nakoľko elektrické ochrany určili len postihnutý vývod z rozvodne 22 kV. Presnejšie určenie miesta poruchy sa následne vykonávalo manipuláciami v teréne a skúšobným zapínaním vedenia do poruchy. Súčasný rozvoj elektronických zariadení a výrazný pokles ich cien umožňuje širokoplošné nasadenie jednoduchých digitálnych meracích prístrojov vybavených funkciou elektrických ochrán. Pri dostatočnej hustote osadenia týchto prístrojov pozdĺž jednotlivých vedení v sieti možno okamžite po vzniku poruchy určiť relatívne presne miesto poruchy a v krátkom čase zabezpečiť obnovenie dodávky elektrickej energie.

Zobraziť celý članok

Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

18.7.2012
Modernizácia TR Lemešany pomohla zvýšiť bezpečnosť ES Slovenska

Najdôležitejšou časťou sústavy energetického hospodárstva je elektrizačná sústava (ES). Je to centrálne a jednotne riadený súbor vzájomne prepojených a navzájom sa ovplyvňujúcich elektrární, elektrických rozvodných zariadení a elektrických spotrebičov. Na samotnú elektrizačnú sústavu je kladených niekoľko podmienok. Tými hlavnými sú spoľahlivosť a hospodárnosť dodávky elektrickej energie ako aj dodržiavanie kvalitatívnych ukazovateľov, najmä frekvencie a napätí v jednotlivých uzloch v predpísaných medziach.

Zobraziť celý članok

Testovacie centrum emisných noriem

18.1.2010
Testovacie centrum korporácie Chrysler, nachádzajúce sa v Auburn Hills v USA, je skúšobné laboratórium novej generácie, určené na testovanie motorových vozidiel, ktoré musia spĺňať emisné normy stanovené Agentúrou pre ochranu životného prostredia v USA (EPA). Systém na zber dát zbiera informácie z testovacej komory a z iných súvisiacich zariadení (dynamometrov, testovacích stolov). Na zber dát sa používa centrálny počítač IBM RS6000, ktorý ovláda aj dodatočné systémy v testovacej komore.
Zobraziť celý članok

Bezpečnostné centrum vozidiel Volvo

29.1.2009
Bezpečnostné centrum vozidiel Volvo Značka Volvo je synonymom pre bezpečnosť vozidiel. Nové bezpečnostné centrum vozidiel Volvo pri Gothenburgu vo Švédsku obsahuje jedinečné prevádzky a je jedným svojho druhu na svete. Táto investícia je časťou nepretržitých investícií Volva do tejto zásadnej a dôležitej oblasti. Vrátane existujúcich zariadení Volvo využíva stovky snímačov zrýchlenia ENDEVCO na meranie efektov nárazov pôsobiacich na vozidlo a jeho cestujúcich – a tým umožňuje vyvíjať bezpečnejšie vozidlá.
Zobraziť celý članok
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama