Rok 2008

Rok 2008

AT&P journal 1/2008

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)
ISSN 1336-233X (on-line verzia)