Rok 2009

Rok 2009

AT&P journal 1/2009

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Fórum kvality 2023