Rok 2011

Rok 2011

ATP Journal 12/2011

Technika pohonov – veľké výkony

Motory, prevodovky

Snímanie polohy, otáčok, rýchlosti, zrýchlenia

  • vstavané a real-time riadiace systémy, softPLC
  • VN a VVN motory
  • prevodovkové motory
  • indukčné, optoelektronické, kapacitné, magnetické, ultrazvukové snímače

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina