Rok 2012


ATP Journal 12/2012

18.12.2012
ATP Journal 12/2012

Baliarensky, tlačiarenský a textilný priemysel, OEM

Technika pohonov

Motory

Snímače

 • systémy riadenia pohybu v reálnom čase
 • polohovacie systémy
 • motory VN a VVN 
 • jednosmerné motory, servomotory, servopohony
 • snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy
 • počítadlá, časovače, tachometre, ...

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 11/2012

31.10.2012
ATP Journal 11/2012

Chemický a petrochemický priemysel

Prevádzkové prístroje

Zariadenia a prístroje do Ex prostredia

Systémy pre váženie a dávkovanie

 • prietokomery - Coriolis, magnetické, vírivé, ultrazvukové
 • snímače, prevodníky teploty
 • prevádzkové prístroje a oddeľovacie prevodníky do Ex-prostredia
 • priemyselné váhy, pásové váhy, SW a HW príslušenstvo k váham
 • dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 10/2012

04.10.2012
ATP Journal 10/2012

Elektrotechnický a elektronický priemysel

Ochrana systémov MaR, pohonov

Rozvádzače a skrine

Softvér pre návrh elektrických inštalácií

Vodiče, káble a doplnky

 • prepäťové ochrany
 • ističe, prúdové chrániče
 • rozvádzacie skrine
 • chladenie a klimatizácia rozvádzačov
 • softvér pre návrh elektrických inštalácií
 • káble a vodiče pre priemysel 
 • káblové a prepojovacie žľab

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 09/2012

20.8.2012
ATP Journal 09/2012

Robotika

Snímanie a spracovanie obrazu v priemysle

Pneumatika

Manipulačná technika, dopravníkové systémy

 • roboty pre manipuláciu, balenie a paletizáciu
 • snímače tvaru, farby, polohy
 • kamerové systémy
 • pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy
 • polohovacie systémy
 • systémy pre rozvody a úpravu vzduchu
 • manipulátory
 • pásové, reťazové dopravníky

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 08/2012

02.8.2012
ATP Journal 08/2012

Potravinársky a farmaceutický priemysel

Riadiace systémy

Procesná analýza (analytika)

Výrobné a prevádzkové informačné systémy

Systémy pre sledovanie a identifikáciu výrobkov

 • riadiace systémy pre spojité a dávkové procesy
 • PAC, DCS, PLC, hybridné systémy
 • procesná analýza – analyzátory, chromatografy, spektrometre, ...
 • monitoring emisií
 • MES/MOS/MOM
 • tlačiarne a čítačky čiarového kódu, RFID systémy, ...

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 07/2012

03.7.2012
ATP Journal 07/2012

Energetika, plynárenský a vodárenský priemysel

Bezdrôtové priemyselné technológie

Diaľkový zber a prenos údajov

Vzdialené monitorovanie technológií a automatizačných zariadení

 • zber, prenos a vizualizácia procesných údajov (SCADA)
 • telemetria, GSM,/GPRS/EDGE v priemysle
 • DAQ a SCADA systémy
 • rádiomodemy pre priemysel
 • telekontroléry
 • priemyselné smerovače (router), prepínače (switch) a brány (gateway)

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 06/2012

08.6.2012
ATP Journal 06/2012

Prevádzkové prístroje

Priemyselné armatúry 

Chemická analýza, analyzátory

Priemyselné regulátory

 • vysielače tlaku, tlakovej diferencie
 • spínače tlaku
 • snímače výšky hladiny
 • poistné, uzatváracie a regulačné ventily
 • uzatváracie a regulačné klapky
 • pneumatické a elektrické pohony akčných členov
 • analyzátory, chromatografy, spektrometre...
 • jednoslučkové a viacslučkové regulátory

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 05/2012

09.5.2012
ATP Journal 05/2012

Strojársky priemysel

Systémy pre riadenie a bezpečnosť strojov

Systémy pre diagnostiku strojov a strojných zariadení

Lineárna technika

 • riadiace systémy pre stroje a strojové zariadenia
 • CNC/DNC
 • bezpečnostné riadiace systémy a relé
 • bezpečnostné spínače, odpínače
 • svetelné závory, rohože, skenery, koncové a dverové spínače,
 • systémy monitorovania rotačných strojov – vibrodiagnostika, tribológia, ...
 • lineárne motory, aktuátory


ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 04/2012

11.4.2012
ATP Journal 04/2012

Celulózo-papierenský a drevársky priemysel

Systémy pre technickú údržbu

Asset Management

Inžiniering a projektovanie v automatizácii

 • kalibrátory prevádzkových prístrojov
 • ampérmetre, multimetre, osciloskopy
 • termovízne kamery
 • SW pre Asset Managemnet a údržbu
 • CAD/CAE/CAx systémy pre projektovanie
 • PLM
 • SW pre modelovanie a simuláciu technologických procesov

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 03/2012

05.3.2012
ATP Journal 03/2012

Komplexné automatizačné platformy

Rozhranie človek – stroj (HMI)

Snímače

V/V systémy, Konektory

 • SW platformy/aplikácie pre komplexnú automatizáciu a riadenie procesov
 • operátorské, alfanumerické a grafické panely
 • svetelné a zvukové signalizačné zariadenia
 • indukčné, optoelektronické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače
 • vzdialené V/V systémy
 • svorkovnice, prípojnice, technológie rozhraní, konektory

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Pracovať pre vás nás stále baví

Aby bol tento začatý rok plný pokoja, lásky, radosti a pohody. Nech sa nám darí byť vnímavými na potreby a potešenie druhých, ochotnými...
Anton Gérer

Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti

V súčasnosti je módne prezentovať rôzne zlepšenia a modernizáciu výrobných prevádzok ako súčasť konceptu Priemysel 4.0. Je to asi súčasťou...
Milan Čuj

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki
NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Podujatia na deň 18.1.2020
Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

18.1.2020, 19:00

19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Podujatia na deň 31.1.2020
Kybernetická bezpečnosť priemyselného podniku, Bratislava

31.1.2020, 09:00

 
RSS | iCal