Rok 2012

Rok 2012

ATP Journal 12/2012

Baliarensky, tlačiarenský a textilný priemysel, OEM

Technika pohonov

Motory

Snímače

  • systémy riadenia pohybu v reálnom čase
  • polohovacie systémy
  • motory VN a VVN 
  • jednosmerné motory, servomotory, servopohony
  • snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy
  • počítadlá, časovače, tachometre, ...

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

atp jpurney 2024
ATP Journal - MEDIAINFO 2023