Rok 2013


ATP Journal 12/2013

19.12.2013
ATP Journal 12/2013

Ťažobný a cementárenský priemysel

 • Motory, prevodovky
 • Ochrana motorov
 • Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
 • Váhové systémy a tenzometria
 • Snímače 2
 • Počítadlá, časovače, tachometre

ATP Journal 11/2013

27.11.2013
ATP Journal 11/2013

Potravinársky, nápojový a farmaceutický priemysel

 • podnikové informačné systémy
 • výrobné informačné systémy
 • prevádzkové meracie prístroje
 • dávkové systémy
 • podnikové riešenia ERP

ATP Journal 10/2013

18.10.2013
ATP Journal 10/2013

Prenos a distribúcia elektrickej energie

 • Inteligentné siete
 • Spoľahlivosť dodávky a dostupnosť energie
 • Rozvádzače
 • Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice
 • Zadiadenia VVN, VN
 • Kompenzácia
 • Ocharna istenie
 • Transformátory
 • Chladenie a klimatizácia rozvádzačov
 • Výkonové ističe, spínače, odpínače

ATP Journal 9/2013

04.9.2013
ATP Journal 9/2013

Strojársky priemysel - výrobcovia strojov a zariadení (OEM)

 • automatizačné platformy
 • robotika - balenie, paletizácia, manipulácia
 • CNC
 • riadenie pohybu
 • inšpekčné a kontrolné systémy
 • snímanie a spracovanie obrazu
 • systémy riadenia pohybu v reálnom čase

ATP Journal 8/2013

13.8.2013
ATP Journal 8/2013

Chemický a plastikársky priemysel

 • priemyselné armatúry
 • prepojovacie sytémy
 • údržba a diagnostika II
 • nástroje na projektovanie v elektrorechnike a automatizácii
 • ventily, klapky
 • V/V systémy
 • pohony akčných členov - pneumatické a elektrické

ATP Journal 7/2013

24.7.2013
ATP Journal 7/2013

Papierenský priemysel a spracovanie celulózy

Drevársky priemysel

 • Riadiace systémy
 • Regulátory
 • Modelovanie a simulácia procesov
 • DCS, PLC, PAC
 • SoftPLC
 • Jednoslučková a viacslučkové regulátory
 • SW pre modelovanie a simuláciu procesov
 • Ladenie a optimalizácia regulačných obvodov

ATP Journal 6/2013

12.6.2013
ATP Journal 6/2013

Výroba elektrickej energie 2

Elektroenergetika

 • Systémy a riešenia pre jadrové elektrárne
 • Bezpečnostné systéme pre elektrárne
 • NN prístroje a rozvádzače
 • Spínacia, istiaca a inštalačná technika
 • Ochrana MaR

ATP Journal 5/2012

17.5.2013
ATP Journal 5/2012

Strojársky priemysel 1

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

Gumárenský priemysel

 • Robotika
 • Priemyselné PC
 • Manažment výrobných postupv
 • Lineárnechnológie
 • SW a HW pre programovanie robotov a vizualizáciu robotizovaných pracovísk
 • Priemyselné PC, embedded PC, moduly, karty, priemyselné notebooky
 • Systémy pre sledovanie a identifikáciu výrobkov a procesov, RFID, Pick-to-light

 

ATP Journal 4/2013

18.4.2013
ATP Journal 4/2013

Podnikové informačné systémy I.

Rozhranie človek-stroj (HMI)

Bezpečnosť strojov a zariadení

Pneumatika v automatizácii

Snímače I.

 • Riešenia pre malé a stredné podniky (SMB)
 • Bezpečnosť podnikových informačných systémov
 • Panelové PC, operátorské panely, displeje
 • Bezpečnostné riadiace jednotky a relé
 • Koncové spínače, drevové spínače, svetelné závory, skenery, rohože, tlačidlá núdzového vypnutia
 • Pneumatické valce a ventily, ventilové ostrovy
 • Polohovacie systémy
 • Systémy pre rozvody a úprava vzduchu
 • Indukčné, optoelektrické, laserové, magnetické, ultrazvukové snímače

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

ATP Journal 3/2013

11.3.2013
ATP Journal 3/2013

Energetická účinnosť

Pohony

Napájacie zdroje a UPS

Káble, káblový manažment

 • systémy pre riadenie pohonov
 • frekvenčné meniče, Softštartéry
 • spúšťače motorov
 • servopohony
 • AC-DC, DC-AC zdroje a transformátory
 • UPS, energocentrály
 • káble a vodiče pre priemysel
 • káblové a prepojovacie žľaby

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Pracovať pre vás nás stále baví

Aby bol tento začatý rok plný pokoja, lásky, radosti a pohody. Nech sa nám darí byť vnímavými na potreby a potešenie druhých, ochotnými...
Anton Gérer

Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti

V súčasnosti je módne prezentovať rôzne zlepšenia a modernizáciu výrobných prevádzok ako súčasť konceptu Priemysel 4.0. Je to asi súčasťou...
Milan Čuj

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki
NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Podujatia na deň 18.1.2020
Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

18.1.2020, 19:00

19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Podujatia na deň 31.1.2020
Kybernetická bezpečnosť priemyselného podniku, Bratislava

31.1.2020, 09:00

 
RSS | iCal