ATP Journal 1/2013

 
ATP Journal 1/2013

Výroba elektrickej energie – tepelné elektrárne, kogenerácia, paroplyn
Vodárenský priemysel a odpadové hospodárstvo

 

Riadenie turbín

Sledovanie a riadenie spaľovacieho procesu

Sledovanie kvality ovzdušia

Priemyselná komunikácia

Zapisovače

 

  • RS plynových a parných, budiace systémy, generátory
  • Detektory a monitory plameňa, snímanie uhlíka v popolčeku
  • Kybernetická bezpečnosť automatizačných systémov
  • Priemyselný ethernet, sériová komunikácia, bezdrôtová komunikácia
  • Komunikačné prevodníky
  • Telemetria, GSM/GPRS
  • Zapisovače – papierové, video

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (online verzia)

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2013 (132 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
ANDIS, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
DEHN + SÖHNE
Dyger, s.r.o.
Eaton Electric s.r.o.
ELVAC SK s.r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
Haas Automation Europe N.L.
HUMUSOFT s.r.o.
Landesmesse Stuttgart GmbH
Marpex, s. r. o.
PHOENIX CONTACT s.r.o.
PPA CONTROLL, a.s.
Rittal s. r. o.
Siemens s.r.o.
URAP - Automatizácia, s.r.o.

Obsah:

Interview
Prínosy sú zjavné pre všetkých zúčastnených   |   (214,85 kB)
Pomáhame presadzovať efektívnosť v spotrebe energie   |   (210,77 kB)
Aplikácie
Paroplyn v Považskej Bystrici využíva moderné systémy riadenia   |   (333,72 kB)
Bezdrôtové riešenie pomohlo zvýšiť výkon technológie a predĺžiť životnosť zariadení   |   (261,71 kB)
Ostrov Guernsey sa spolieha na rádiové spojenie   |   (194,03 kB)
Riadenie a monitorovanie výroby elektrickej energie z biomasy – Bučina a. s., Zvolen   |   (204,44 kB)
Chceli ste vedieť
Liberalizačný alebo regulačný balíček?   |   (260,96 kB)
Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti   |   (391,93 kB)
Energetická bezpečnost – možnosti a rizika (1)   |   (234,15 kB)
Aktuálne témy z údržby strojov (8)
Význam veľkých vodných elektrární v havarijnom riadení ES   |   (469,43 kB)
Technika pohonov
Spoľahlivý nástroj na výber vhodného meniča   |   (235,36 kB)
Riadiaca a regulačná technika
Priemyselné systémy potrebujú dodatočnú ochranu pomocou bezpečnostných integrovaných obvodov   |   (318,69 kB)
Riadiace systémy – investícia a návratnosť vrátane príkladov z praxe (2)   |   (215,05 kB)
Riadiaci systém DeltaV pre štandardné kotly. Zníženie nákladov na palivo a zjednodušenie prevádzky.
Elektrické inštalácie
Ochrana kamerových systémov pred účinkami blesku   |   (481,67 kB)
Priemyselný softvér
Numerická simulace sedimentační nádrže v čistírně odpadních vod
Podujatia
Ponorení do novej dimenzie na SPS IPC Drives 2012   |   (269,5 kB)
SPS IPC Drives 2012 očami vystavovateľov   |   (209,55 kB)
Vedecká konferencia DoNT 2012   |   (401,1 kB)
Literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   (211,38 kB)
Ostatné
Aké je najefektívnejšie chladenie elektrorozvádzača?   |   (324,36 kB)
Sedem návykov na celý život
Praktický manažment pre normálnych ľudí (1)   |   (174,68 kB)

Krátke správy

Potrebujete hardvér alebo softvér na zákazku? ANDIS je vaše riešenie...

B&R riešenia na viac ako 80 expozíciách – EuroBLECH v Hannoveri

BECKHOFF predstavuje novinky

ATS představuje novou verzi software pro sledování kvality ve výrobě

Bezdrátový přenos signálů pro indukční snímače

Riadiace relé EASY800 s bluetooth adaptérom

Phoenix Contact: WLAN Ethernet adaptér pre pásmo 5 GHz

Tlačidlá central STOP s LED signalizáciou

Kepware představuje významné vylepšení komunikační platformy KEPServerEX

Odolný tablet s krytím IP 64 zo všetkých strán ICECARE 07

Snímače Temposonics® EH, EP a EL nyní s výstupy SSI a CAN

SIWAREX WP231 – pružný a flexibilný vážiaci modul pre SIMATIC S7-1200

6888 – in-situ meranie koncentrácie kyslíka

Rekonštrukcia 5. bloku v tepelnej elektrárni Vojany