ATP Journal 1/2021

 
ATP Journal 1/2021

Výroba elektrickej energie – tepelné elektrárne, paroplyn, spaľovne
Vodárenský priemysel a čistiarne odpadových vôd
Revízie elektrických inštalácií – legislatíva, normy, postupy, dobré a odstrašujúce príklady z praxe
Riadenie v energetike
Riešenia v energetike pre ochranu životného prostredia
Technológie pre spaľovne
Systémy pre diaľkový prenos údajov
Internet vecí (IoT)
Priemyselný internet vecí (IIoT)

Časopis v PDF:

ATP Journal 1/2021 (12.02 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Pred energetikou stojí niekoľko výziev, ale aj príležitostí   |   ATP Journal 1/2021, str. 4 ()
Na Slovensku a v Česku elektropriemysel zatiaľ ide   |   ATP Journal 1/2021, str. 24 ()
Aplikácie
Bezpečná a ekologická energia zo zvyškového odpadu   |   ATP Journal 1/2021, str. 8 ()
Tepláreň v Martine prechádza na moderné a ekologické riešenie   |   ATP Journal 1/2021, str. 12 ()
Paroplynové elektrárne od západu po východ   |   ATP Journal 1/2021, str. 14 ()
Výstavbu ČOV naštartovala povodeň   |   ATP Journal 1/2021, str. 16 ()
Priemyselný softvér
Štandardizácia návrhu elektroinštalácie pomáha vstúpiť na nové trhy   |   ATP Journal 1/2021, str. 18 ()
Predikcia spotreby elektrickej energie priemyselného podniku   |   ATP Journal 1/2021, str. 26 ()
Obnoviteľné zdroje energií
Energia zahrabaná na skládkach   |   ATP Journal 1/2021, str. 20 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Indukčné prietokomery MIS   |   ATP Journal 1/2021, str. 29 ()
Elektrické inštalácie
Uzemňovacia sústava pre bleskozvod pod lupou   |   ATP Journal 1/2021, str. 30 ()
Produktivita manipulácie významne určuje celkovú efektívnosť výroby rozvádzačov   |   ATP Journal 1/2021, str. 32 ()
Dôsledky porušenia BOZP z hľadiska prevádzky a kontroly technických elektrických zariadení   |   ATP Journal 1/2021, str. 34 ()
Údržba, diagnostika
Je prediktívna údržba bránou k prijatiu Priemyslu 4.0?   |   ATP Journal 1/2021, str. 38 ()
Priemysel 4.0
Od dávkových procesov po priemyselné výrobné systémy typu 4.0: taxonómia alternatívnych produkčných modelov (3)   |   ATP Journal 1/2021, str. 40 ()
Internet vecí
Internet vecí: kedysi a dnes   |   ATP Journal 1/2021, str. 44 ()
Aspekty implementácie: IIoT a blockchain   |   ATP Journal 1/2021, str. 46 ()
Podujatia
Stop stav na pripájanie zdrojov by mal byť čoskoro minulosťou   |   ATP Journal 1/2021, str. 48 ()
Nižšie ceny tepla a odpad ako zdroj energie   |   ATP Journal 1/2021, str. 51 ()
SENSOR + TEST 2021: reálny, virtuálny aj hybridný   |   ATP Journal 1/2021, str. 52 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 1/2021, str. 53 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 1/2021, str. 54 ()

Krátke správy

Zabezpečenie úspory nákladov v oblasti nízkouhlíkového tepla a energie
Vývoj IoT v prostredí MATLAB a Simulink
Nový smerovač od Teltonika Networks s montážou do racku
IoT robotika predchádza rizikám v zdravotníctve
Štúdia uvádza, že 5G je o 90 % energeticky efektívnejšia
Siemens uvádza na trh prvý priemyselný 5G router
Farnell prináša nový micro:bit bohatý na funkcie
Farnell rozširuje špičkovú ponuku spájkovacích produktov o sériu GT od spoločnosti Metcal